Medicinal Formulas : AN TAI WAN

« Back to the list

AN TAI WAN

Quieting the Fetus pill

Products list :
0.43g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.34g BAI ZHU
0.43g CHUAN BEI MU
0.34g CHUAN XIONG
0.43g DANG GUI
0.26g GAN CAO
0.22g HOU PO
0.26g HUANG QI
0.26g HUANG QIN
0.26g JING JIE
0.13g QIANG HUO
0.22g SHA REN
0.34g SHU DI HUANG
0.34g TU SI ZI
0.22g cu AI YE
0.34g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : CHAN HOU BIAN

Memo : Disorders during pregnancy due to blood vacuity and qi stagnation (with light center qi vacuity)