Medicinal Formulas : BAI HE ZHI MU TANG

« Back to the list

BAI HE ZHI MU TANG

BAI HE and ZHI MU decoction

Products list :
14.96g BAI HE
7.04g ZHI MU

Memo : Disease of the bulb of lilies (bai he bing) due to vacuity heat in the heart, lung dryness, heat or sweating having dammaged the liquids