Medicinal Formulas : BAI ZI REN WAN

« Back to the list

BAI ZI REN WAN

BAI ZI REN Pill

Products list :
3g BAI ZI REN
6.2g SHU DI HUANG
12.4g XU DUAN
12.4g ZE LAN
3g CHUAN NIU XI
3g JUAN BAI

Memo : Dysmenorrhea, amenorrhea due to yin and blood vacuity, blood dryness