Medicinal Formulas : BEI XIE FEN QING YIN 2

« Back to the list

BEI XIE FEN QING YIN 2

BEI XIE separating the clear drink (2)

Products list :
5g BAI ZHU
10g BEI XIE = BI XIE
3g SHI CHANG PU
7g (chao huang) CHE QIAN ZI
6g DAN SHEN
5g FU LING
7g LIAN ZI XIN
3g chao jiao HUANG BAI

Origin : YI XUE XIN WU

Memo : Damp-heat on the bladder with dysuria.