Medicinal Formulas : BU DAI WAN

« Back to the list

BU DAI WAN

Cloth bag pill

Products list :
0.18g BAI ZHU
0.18g FU LING
0.17g GAN CAO
0.18g LU HUI
0.18g REN SHEN
0.71g SHI JUN ZI
0.71g WU YI
0.71g YE MING SHA

Origin : BU YAO XIU ZHEN XIAO ER FANG LUN

Memo : Spleen vacuity with food damage due to roundworms retention, infantile malnutrition