Medicinal Formulas : BU NAO WAN

« Back to the list

BU NAO WAN

Tonifying the brain pill

Products list :
0.4g (zhi) TIAN NAN XING
0.48g BAI ZI REN
0.4g SHI CHANG PU
0.8g DANG GUI
0.64g GOU QI ZI
0.4g HU PO
0.64g HU TAO REN = HE TAO REN
0.32g LONG CHI
0.64g ROU CONG RONG
1.28g SUAN ZAO REN
1.6g WU WEI ZI
0.4g (zhi) YUAN ZHI

Memo : Anxiety, heart palpitations, sleeplessness, insomnia due to heart-liver blood vacuity