Medicinal Formulas : BU QI YUN PI TANG

« Back to the list

BU QI YUN PI TANG

Supplementing qi and moving spleen decoction

Products list :
8g BAI ZHU
1g DA ZAO = HONG ZAO
4g FU LING
1g GAN CAO
3g mi zhi HUANG QI
6g REN SHEN
2.5g SHA REN
4g JU HONG

Origin : ZA BING YUAN LIU XI ZHU

Memo : Deficiency of the transporting function of the spleen, vomiting. Heart and spleen yang vacuity, tiredness.