Medicinal Formulas : BU YANG HUAN WU TANG

« Back to the list

BU YANG HUAN WU TANG

Supplementing yang and restoring five-tenths decoction

Products list :
10g CHI SHAO (YAO)
6g CHUAN XIONG
10g DANG GUI WEI
6g DI LONG = QIU YIN
4g HONG HUA
20g HUANG QI
4g TAO REN

Origin : YI LIN GAI CUO

Memo : Blood stasis in the channels with qi and yang vacuity, aftereffects of zhong feng strike, aftereffects of cerebro vascular accident, hemiplegia ...