Medicinal Formulas : CANG ER BI DOU YAN FANG

« Back to the list

CANG ER BI DOU YAN FANG

CANG ER ZI against sinusitis formula

Products list :
8g (chao jiao) CANG ER ZI
3g BAI ZHI
9g (chao huang) CHE QIAN ZI
3g GAN CAO
9g GE GEN
9g HUANG QIN
6g JIE GENG
6g PU GONG YING

Memo : Sinusitis due to damp heat.