Medicinal Formulas : CANG FU DAO TAN WAN

« Back to the list

CANG FU DAO TAN WAN

CANG ZHU and XIANG FU conducting phlegm pill

Products list :
0.8g (zhi) TIAN NAN XING
1.2g fa BAN XIA
0.8g CANG ZHU
0.8g CHEN PI, JU PI
1.5g FU LING
0.7g mi zhi GAN CAO
1.5g SHEN QU = LIU QU
0.8g sheng JIANG
1.2g (cu zhi) XIANG FU
0.8g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : YE TIAN SHI NÜ KE ZHEN ZHI MI FANG

Memo : Qi stagnation (essentially in the center burner) with phlegm and dampness accumulation.