Medicinal Formulas : CHAI HU DA YUAN YIN

« Back to the list

CHAI HU DA YUAN YIN

CHAI HU leading to the original membrane drink

Products list :
5g BING LANG
2g (chao huang) CAO GUO
5g CHAI HU
2g mi zhi GAN CAO
9g HE YE
5g HOU PO
5g HUANG QIN
3g JIE GENG
5g QING PI
5g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : CHONG DING TONG SU HANG HAN LUN

Memo : Lesser yang disease with turbidity phlegm of the original membrane (mo yuan : Diaphragmatic and pleural zone)