Medicinal Formulas : CHAI HU ZHI JIE TANG

« Back to the list

CHAI HU ZHI JIE TANG

CHAI HU, ZHI KE, and JIE GENG decoction

Products list :
5.12g jiang BAN XIA
5.12g CHAI HU
5.12g CHEN PI, JU PI
5.12g HUANG QIN
3.2g JIE GENG
3.2g sheng JIANG
5.12g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : ZHANG SHI YI TONG

Memo : Lesser yang disease with light qi stagnation