Medicinal Formulas : CHANG NING TANG

« Back to the list

CHANG NING TANG

Calming the intestine decoction

Products list :
25g DANG GUI
8g E JIAO = A JIAO
3g GAN CAO
8g MAI MEN DONG = MAI DONG
8g REN SHEN
0.5g ROU GUI
8g SHAN YAO
25g SHU DI HUANG
5g XU DUAN

Memo : Postpartum abdominal pain due to qi and blood vacuity.