Medicinal Formulas : CHU SHI WEI LING TANG

« Back to the list

CHU SHI WEI LING TANG

Dampness-Eliminating Stomach- Calming FU LING Five Decoction

Products list :
8g fu chao BAI ZHU
8g CANG ZHU
8g CHEN PI, JU PI
8g CHI FU LING
5g DENG XIN CAO
8g FANG FENG
2g GAN CAO
8g HOU PO
8g HUA SHI
6g CHUAN MU TONG
2g ROU GUI
8g ZE XIE
8g ZHI ZI
8g ZHU LING

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Herpes zoster due to damp-heat in the lower burner with a middle burner's disharmony.