Medicinal Formulas : CONG BAI QI WEI YIN

« Back to the list

CONG BAI QI WEI YIN

CONG BAI seven flavours drink

Products list :
8g CONG BAI
6g DAN DOU CHI
8g GE GEN
8g MAI MEN DONG = MAI DONG
9g SHENG DI HUANG
6g sheng JIANG

Memo : External wind cold with yin and blood vacuity.