Medicinal Formulas : DA BAN XIA TANG

« Back to the list

DA BAN XIA TANG

Major BAN XIA decoction

Products list :
12g qing BAN XIA
80g FENG MI
8g REN SHEN

Memo : Cough, vomiting due spleen qi vacuity