Medicinal Formulas : DA CHAI HU TANG 1

« Back to the list

DA CHAI HU TANG 1

Major CHAI HU decoction 1

Products list :
9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9g qing BAN XIA
10g CHAI HU
6g (sheng) DA HUANG
3g DA ZAO = HONG ZAO
4g GUI ZHI
8g HUANG QIN
10g sheng JIANG
9g ZHI SHI

Origin : JING GUI YAO LÜE

Memo : Concomitant lesser yang and yang brightness diseases. heat of the stomach and the gallbladder.