Medicinal Formulas : DA DING FENG ZHU

« Back to the list

DA DING FENG ZHU

Great pearl which calms the wind

Products list :
13g sheng BAI SHAO (YAO)
8g BIE JIA
8g sheng GUI BAN
7g E JIAO = A JIAO
8g mi zhi GAN CAO
3.5g HUO MA REN = DA MA REN
13g MAI MEN DONG = MAI DONG
8g MU LI
13g SHENG DI HUANG
4g WU WEI ZI
29g JI ZI HUANG

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Internal wind due to yin vacuity (often damaged by warm diseases or erroneous precipitation or sudorific action).