Medicinal Formulas : DA HUANG FU ZI TANG

« Back to the list

DA HUANG FU ZI TANG

DA HUANG and FU ZI decoction

Products list :
9g (sheng) DA HUANG
9g pao FU ZI
5g XI XIN

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Precipitation in order to evacuate repletion cold in the abdomen (center and lower burner).