Medicinal Formulas : DA HUANG HUANG LIAN XIE XIN TANG

« Back to the list

DA HUANG HUANG LIAN XIE XIN TANG

Draining the heart DA HUANG and HUANG LIAN decoction

Products list :
5.94g (sheng) DA HUANG
3.06g HUANG LIAN

Memo : Center burner warm disease (yang brightness heat bind)