Medicinal Formulas : DA HUANG MU DAN TANG

« Back to the list

DA HUANG MU DAN TANG

DA HUANG and MU DAN PI decoction

Products list :
12g (sheng) DA HUANG
13g DONG GUA ZI = DONG GUA REN
7g MANG XIAO
9g MU DAN PI
10g TAO REN

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Initial stage of an abdominal abscess due to damp-heat and blood accumulation. Acute appendicitis.