Medicinal Formulas : DA HUANG ZHE CHONG WAN

« Back to the list

DA HUANG ZHE CHONG WAN

DA HUANG and ZHE CHONG decoction

Products list :
0.5g KU XING REN = XIN REN
1.3g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
1.3g jiu zhi DA HUANG
0.7g GAN CAO
0.13g GAN QI
0.5g HUANG QIN
0.5g MENG CHONG
1.3g SHENG DI HUANG
0.5g SHUI ZHI
0.5g TAO REN
0.13g DI BIE CHONG; TU BIE CHONG
0.5g QI CAO

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Exhaustion pattern with blood stasis (qi, yin, fluid, kidney essence vacuity).