Medicinal Formulas : DA QIANG HUO TANG

« Back to the list

DA QIANG HUO TANG

Major QIANG HUO Decoction

Products list :
1.5g BAI ZHU
1.5g CANG ZHU
4.95g CHUAN XIONG
1.5g DU HUO
1.65g FANG FENG
1.5g mi zhi GAN CAO
1.5g GUANG FANG JI
1.5g HUANG LIAN
1.5g HUANG QIN
1.5g QIANG HUO
4.95g SHENG DI HUANG
1.5g XI XIN
4.95g ZHI MU

Origin : CI SHI NAN ZHI

Memo : External wind-cold-damp with internal heat with rheumatism, cephalalgia, headache