Medicinal Formulas : DA QIN JIAO TANG

« Back to the list

DA QIN JIAO TANG

Major QIN JIAO decoction

Products list :
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g BAI ZHI
3g BAI ZHU
6g CHUAN XIONG
6g DANG GUI
6g DU HUO
3g FANG FENG
3g FU LING
6g GAN CAO
3g HUANG QIN
3g QIANG HUO
10g QIN JIAO
3g SHENG DI HUANG
6g SHI GAO
3g SHU DI HUANG
2g XI XIN

Origin : SU WEN BING JI QI BAO MING JI

Memo : External wind strike penetrating in the channels and the network vessels (zhong feng, zhong jin), paralysis, C.V.A....