Medicinal Formulas : DA XIAN XIONG WAN

« Back to the list

DA XIAN XIONG WAN

Major sinking into the chest pill

Products list :
1.51g KU XING REN = XIN REN
2.17g (sheng) DA HUANG
0.32g shu GAN SUI
1.51g MANG XIAO
1.51g TING LI ZI

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Constipation due to center burner warm disease (yang brightness heat bind) with sore-toxin and accumulation of fluids and heat in the chest.