Medicinal Formulas : DAN DAO PAI SHI ER HAO FANG

« Back to the list

DAN DAO PAI SHI ER HAO FANG

Second expelling biliary calculus prescription

Products list :
15g (sheng) DA HUANG
15g JIN QIAN CAO
15g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
15g LIAN QIAO
3g MANG XIAO
9g MU XIANG
15g YIN CHEN
15g YU JIN
6g ZHI SHI

Origin : QING DAO SHI LI YI YUAN FANG

Memo : Biliary calculus due to damp heat.