Medicinal Formulas : DAN DAO PAI SHI TANG

« Back to the list

DAN DAO PAI SHI TANG

Expelling biliary calculus decoction

Products list :
8g (sheng) DA HUANG
11g JIN QIAN CAO
8g MU XIANG
11g YIN CHEN
8g YU JIN
8g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : TIAN JIN NAN KAI YI YUAN

Memo : Biliary calculus due to damp heat.