Medicinal Formulas : DAN GUI YANG XUE GAO

« Back to the list

DAN GUI YANG XUE GAO

Nourishing the blood DANG GUI syrup

Products list :
0.9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.4g CHUAN XIONG
13.8g DANG GUI
0.9g DANG SHEN
0.9g E JIAO = A JIAO
0.9g FU LING
0.4g GAN CAO
0.9g HUANG QI
0.9g SHU DI HUANG

Memo : Generalized weakness due to blood vacuity (after childbirth ...)