Medicinal Formulas : DAN LIAO SI SHEN WAN

« Back to the list

DAN LIAO SI SHEN WAN

Tranquil hut four spirits pill

Products list :
18.73g (yan zhi) BU GU ZHI
2.28g MU XIANG
4.73g XIAO HUI XIANG
9.28g wei ROU DOU KOU

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Morning diarrhea due to yang vacuity