Medicinal Formulas : DAN ZHI XIAO YAO SAN

« Back to the list

DAN ZHI XIAO YAO SAN

MU DAN PI and ZHI ZI free wanderer powder

Products list :
9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9g BAI ZHU
3g BO HE
7g CHAI HU
7g DANG GUI
7g FU LING
5g mi zhi GAN CAO
6g MU DAN PI
4g wei JIANG
4g ZHI ZI

Origin : NEI KE ZHAI YAO

Memo : Blood vacuity and binding depression of liver qi transforming into Heat.