Medicinal Formulas : DANG GUI BU XUE TANG

« Back to the list

DANG GUI BU XUE TANG

DANG GUI blood nourishing decoction

Products list :
6g DANG GUI
30g HUANG QI

Origin : NEI WAI SHANG BIAN HUO LUN

Memo : exhaustion disease with damage of the blood and the (yuan) qi, floating of the yang (vacuity heat).