Medicinal Formulas : DANG GUI LONG HUI WAN

« Back to the list

DANG GUI LONG HUI WAN

DANG GUI, LONG DAN CAO and LU HUI pill

Products list :
1.5g (sheng) DA HUANG
3g DANG GUI
3g HUANG BAI
3g HUANG LIAN
3g HUANG QIN
1.5g LONG DAN
1.5g LU HUI
0.6g MU XIANG
0.3g QING DAI
0.1g SHE XIANG
3g ZHI ZI

Origin : DAN XI XIN FA

Memo : Repletion heat of the liver and the gallbladder.