Medicinal Formulas : DAO CHI SAN

« Back to the list

DAO CHI SAN

Conducting the red powder

Products list :
6g DAN ZHU YE
6g GAN CAO
6g CHUAN MU TONG
15g SHENG DI HUANG

Origin : XIAO ER YAO ZHENG ZHI JUE

Memo : Heart heat (fire) (organ or channel). Heat in the small intestine.