Medicinal Formulas : DAO QI TANG

« Back to the list

DAO QI TANG

Qi conducting decoction

Products list :
3g (zhi) WU ZHU YU
9g MU XIANG
6g XIAO HUI XIANG
12g chao jiao CHUAN LIAN ZI

Origin : SHEN SHI ZUO SHU SHENG

Memo : Hernia by qi and cold stagnation in the liver channel.