Medicinal Formulas : DI DANG TANG

« Back to the list

DI DANG TANG

Dead-on decoction

Products list :
7g (sheng) DA HUANG
9g MENG CHONG
9g SHUI ZHI
7g TAO REN

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Accumulation of blood in the lower burner.