Medicinal Formulas : DI TAN TANG

« Back to the list

DI TAN TANG

Flushing phlegm decoction

Products list :
8g jiang BAN XIA
3g SHI CHANG PU
8g dan (TIAN) NAN XING
2g E JIAO = A JIAO
6g FU LING
3g REN SHEN
2g ZHU RU
6g ZHI SHI
6g JU HONG

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Phlegm blocking the openings of the Heart, aphasia, C.V.A., zhong feng ...