Medicinal Formulas : DI YU SAN (1)

« Back to the list

DI YU SAN (1)

DI YU powder (1)

Products list :
1.3g DI YU
1.3g FU LING
1.3g HUANG LIAN
1.3g HUANG QIN
1.3g QIAN CAO (GEN)
1.3g ZHI KE = ZHI QIAO

Memo : Blood in stools due to large intestinal damp-heat.