Medicinal Formulas : DI YU SAN (2)

« Back to the list

DI YU SAN (2)

DI YU powder (2)

Products list :
1g DI YU
1g FU LING
1g HUANG LIAN
1g HUANG QIN
1g QIAN CAO (GEN)
1g ZHI ZI

Origin : ZHONG YI NEI KE XUE

Memo : Damp-heat in the lower burner, fresh blood in the stools