Medicinal Formulas : DIE DA WAN

« Back to the list

DIE DA WAN

Knocks and Falls Pill

Products list :
1g CHUAN XIONG
1g DANG GUI
2g MA HUANG
1g XUE JIE
1g DI BIE CHONG; TU BIE CHONG
1g ZI RAN TONG
1g cu MO YAO
2g cu RU XIANG

Memo : Blood stasis and qi stagnation due to traumas.