Medicinal Formulas : DING XIAN WAN

« Back to the list

DING XIAN WAN

Settling epilepsy pill

Products list :
0.54g jiang BAN XIA
0.3g SHI CHANG PU
0.42g CHEN PI, JU PI
0.54g CHUAN BEI MU
0.3g dan (TIAN) NAN XING
1.14g DAN SHEN
0.3g DENG XIN CAO
0.54g FU LING
0.54g FU SHEN
0.3g HU PO
1.14g MAI MEN DONG = MAI DONG
0.3g QUAN XIE
0.54g TIAN MA
0.42g (zhi) YUAN ZHI
0.18g ZHU SHA
0.3g (fu chao) JIANG CAN = (fu chao) BAI JIANG CAN

Origin : YI XUE XIN WU

Memo : Internal wind, epilepsy, convulsions due to phlegm and fire (eventually wind phlegm)