Medicinal Formulas : DING XIANG JIAO AI TANG

« Back to the list

DING XIANG JIAO AI TANG

DING XIANG, e JIAO and AI YE decoction

Products list :
5.25g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
2.55g CHUAN XIONG
7.8g DANG GUI
1.35g DING XIANG
2.55g E JIAO = A JIAO
5.25g SHU DI HUANG
5.25g cu AI YE

Memo : Metrorrhagia and gynecologic troubles due to cold and blood vacuity