Medicinal Formulas : DING XIANG SHI DI TANG

« Back to the list

DING XIANG SHI DI TANG

DING XIANG and SHI DI decoction

Products list :
6g DING XIANG
3g REN SHEN
7g sheng JIANG
9g SHI DI

Origin : ZHENG YIN MAI ZHI

Memo : Vomits and hiccup due to yang and qi vacuity of the stomach.