Medicinal Formulas : DU QI WAN

« Back to the list

DU QI WAN

Single qi pill

Products list :
2g FU LING
2g MU DAN PI
2.5g SHAN YAO
2.5g (zheng) SHAN ZHU YU
5g SHU DI HUANG
3g WU WEI ZI
2g ZE XIE

Origin : YI ZONG JI REN BIAN

Memo : Dyspnea and asthma due to kidney failing to absorb qi and kidney yin vacuity.