Medicinal Formulas : DU ZHONG BU TIAN SU

« Back to the list

DU ZHONG BU TIAN SU

Heaven supplementing DU ZHONG remedy

Products list :
0.13g BA JI TIAN
0.05g BAI ZI REN
0.35g DANG GUI
0.35g DANG SHEN
0.56g (yan zhi) DU ZHONG
0.5g GOU QI ZI
0.5g HUANG QI
0.05g LIAN ZI
0.13g ROU CONG RONG
0.13g (zheng) SHAN ZHU YU
0.26g SHU DI HUANG

Memo : Blood, liver and kidney, essence, yin, yang and center qi vacuity