Medicinal Formulas : DU ZHONG FENG SHI WAN

« Back to the list

DU ZHONG FENG SHI WAN

DU ZHONG wind-damp relieving pill

Products list :
0.3g CHUAN XIONG
0.72g DANG GUI
0.6g DANG SHEN
0.6g DU HUO
0.6g (yan zhi) DU ZHONG
0.42g FANG FENG
0.3g FU LING
0.48g (HUAI) NIU XI
0.48g QIN JIAO
0.6g ROU GUI
0.6g SANG JI SHENG
0.3g XI XIN

Memo : Moving impediment (bi pattern) due to wind-damp, with liver and kidney vacuity and yang vacuity