Medicinal Formulas : E JIAO JI ZI HUANG TANG

« Back to the list

E JIAO JI ZI HUANG TANG

E JIAO and JI ZI HUANG decoction

Products list :
9g sheng BAI SHAO (YAO)
6g E JIAO = A JIAO
12g FU SHEN
2g mi zhi GAN CAO
6g GOU TENG
9g LUO SHI TENG
12g MU LI
12g SHENG DI HUANG
15g SHI JUE MING
35g JI ZI HUANG

Origin : TONG SU SHANG HAN LUN

Memo : Internal wind due to ascent of the liver yang (due to liver yin and blood vacuity often damaged in the last stage of the warm diseases).