Medicinal Formulas : ER MU SAN

« Back to the list

ER MU SAN

Two mothers powder

Products list :
4.5g CHUAN BEI MU
4.5g ZHI MU

Origin : YI FANG KAO

Memo : Lung heat with damage to liquid (qi-aspect)