Medicinal Formulas : ER XIAN TANG

« Back to the list

ER XIAN TANG

Two immortals decoction

Products list :
8g BA JI TIAN
8g DANG GUI
4g HUANG BAI
8g XIAN MAO
8g YIN YANG HUO = XIAN LING PI
4g ZHI MU

Origin : FU CHAN KE XUE

Memo : Embarrassment of the menopause with yin, yang and kidney essence vacuity.