Medicinal Formulas : ER ZHU TANG

« Back to the list

ER ZHU TANG

Two ZHU decoction

Products list :
2.13g (zhi) TIAN NAN XING
2.13g BAI ZHU
3.5g qing BAN XIA
2.63g CANG ZHU
2.13g CHEN PI, JU PI
2.13g FU LING
0.88g GAN CAO
0.88g gan JIANG
2.13g HUANG QIN
2.25g QIANG HUO
2.13g WEI LING XIAN
2.13g (cu zhi) XIANG FU

Memo : Rheumatic pain of the upper limbs due to wind phlegm (damp) obstructing the network vessels