Medicinal Formulas : FANG JI HUANG QI TANG

« Back to the list

FANG JI HUANG QI TANG

FANG JI and HUANG QI

Products list :
6g BAI ZHU
2g DA ZAO = HONG ZAO
8g HAN FANG JI
4g mi zhi GAN CAO
10g HUANG QI
8g sheng JIANG

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Wind-water (wind edema: Feng shui) due to external wind-cold-damp and exterior vacuity (wei qi vacuity), edemas, nephritis, ascites...